ศาลล้มละลายกลาง
Central Bankruptcy Court
image

ศาลล้มละลายกลาง

ศาลล้มละลายกลาง ฉีดพ่นสเปรย์ฆ่าเชื้อบริเวณภายในอาคารศาลป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Coronavirus Disease : COVID-19)

image เอกสารแนบ