ศาลล้มละลายกลาง
Central Bankruptcy Court
image

ศาลล้มละลายกลาง

คณะผู้แทนธนาคารออมสิน สาขาศูนย์ราชการฯ แจ้งวัฒนะ อาคารเอ เข้ามอบกระเช้า อวยพรและรับพรจากอธิบดีผู้พิพากษาศาลล้มละลายกลาง เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ ๒๕๖๕

image รูปภาพ
image
image

image เอกสารแนบ