ศาลล้มละลายกลาง
Central Bankruptcy Court

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลล้มละลายกลาง

ตารางการเลื่อนนัดคดีต่อเนื่อง

ตารางการเลื่อนนัดคดีต่อเนื่อง

เดือน กรกฎาคม 2564

วันนัดพิจารณาคดี จำนวนที่เลื่อน(คดี) รายละเอียด
13 กรกฎาคม 2564 1 คลิกอ่านรายละเอียด
14 กรกฎาคม 2564 5 คลิกอ่านรายละเอียด
15 กรกฎาคม 2564 5 คลิกอ่านรายละเอียด
19 กรกฎาคม 2564 1 คลิกอ่านรายละเอียด
20 กรกฎาคม 2564 2 คลิกอ่านรายละเอียด
21 กรกฎาคม 2564 20 คลิกอ่านรายละเอียด
22 กรกฎาคม 2564 16 คลิกอ่านรายละเอียด
29 กรกฎาคม 2564 8 คลิกอ่านรายละเอียด
รวม 58  

เดือน พฤษภาคม 2564

วันนัดพิจารณาคดี จำนวนที่เลื่อน(คดี) รายละเอียด
5 พฤษภาคม 2564 6 คลิกอ่านรายละเอียด
6 พฤษภาคม 2564 1 คลิกอ่านรายละเอียด
14 พฤษภาคม 2564 2 คลิกอ่านรายละเอียด
24 พฤษภาคม 2564 4 คลิกอ่านรายละเอียด
25 พฤษภาคม 2564 4 คลิกอ่านรายละเอียด
27 พฤษภาคม 2564 22 คลิกอ่านรายละเอียด
28 พฤษภาคม 2564 14 คลิกอ่านรายละเอียด
รวม 53  


เดือน เมษายน 2564

วันนัดพิจารณาคดี จำนวนที่เลื่อน(คดี) รายละเอียด
21 เมษายน 2564 8 คลิกอ่านรายละเอียด
22 เมษายน 2564 9 คลิกอ่านรายละเอียด
23 เมษายน 2564 1 คลิกอ่านรายละเอียด
28 เมษายน 2564 8 คลิกอ่านรายละเอียด
29 เมษายน 2564 12 คลิกอ่านรายละเอียด
30 เมษายน 2564 1 คลิกอ่านรายละเอียด
รวม 39