ศาลล้มละลายกลาง
Central Bankruptcy Court
image

ศาลล้มละลายกลาง

ประกาศศาลล้มละลายกลาง เรื่อง ประกวดราคาจ้างจ่อสร้างปรับปรุงศาลล้มละลายกลาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ดาวน์โหลดเอกสาร

ประกาศศาลล้มละลายกลาง เรื่อง ประกวดราคาจ้างจ่อสร้างปรับปรุงศาลล้มละลายกลาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เอกสารประกวดจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง/ปรับปรุง


image เอกสารแนบ