ศาลล้มละลายกลาง
Central Bankruptcy Court
image

ศาลล้มละลายกลาง

ประกาศศาลล้มละลายกลาง เรื่อง เปิดทำการศาลในวันหยุดราชการ เพื่อพิจารณาคำร้องขอปล่อยชั่วคราวการรับชำระค่าปรับในคดีอาญาและออกหมายปล่อย กรณีอื่น ๆ ที่เป็นการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน และเพื่อออกหมายค้นและหมายจับ

image เอกสารแนบ