ศาลล้มละลายกลาง
Central Bankruptcy Court

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลล้มละลายกลาง

ตารางการเลื่อนนัดพิจารณาคดีจัดการพิเศษ

ตารางการเลื่อนนัดพิจารณาคดีจัดการพิเศษ

เดือน กรกฎาคม 2564

วันนัดพิจารณาคดี เลื่อนนัดพิจารณาคดีเป็น จำนวนที่เลื่อน(คดี) รายละเอียด
12 กรกฎาคม 2564 คลิกอ่านรายละเอียด 112 คลิกอ่านรายละเอียด
13 กรกฎาคม 2564 คลิกอ่านรายละเอียด 47 คลิกอ่านรายละเอียด
14 กรกฎาคม 2564 คลิกอ่านรายละเอียด 32 คลิกอ่านรายละเอีย
15 กรกฎาคม 2564 คลิกอ่านรายละเอียด 20 คลิกอ่านรายละเอียด
19 กรกฎาคม 2564 คลิกอ่านรายละเอียด 31 คลิกอ่านรายละเอียด
20 กรกฎาคม 2564 คลิกอ่านรายละเอียด 32 คลิกอ่านรายละเอียด
21 กรกฎาคม 2564 คลิกอ่านรายละเอียด 75 คลิกอ่านรายละเอียด
22 กรกฎาคม 2564 คลิกอ่านรายละเอียด 66 คลิกอ่านรายละเอียด
23 กรกฎาคม 2564 คลิกอ่านรายละเอียด 3 คลิกอ่านรายละเอียด
29 กรกฎาคม 2564 คลิกอ่านรายละเอียด 17 คลิกอ่านรายละเอียด
30 กรกฎาคม 2564 คลิกอ่านรายละเอียด 1 คลิกอ่านรายละเอียด
  รวม 436  


เดือน พฤษภาคม 2564

วันนัดพิจารณาคดี เลื่อนนัดพิจารณาคดีเป็น จำนวนที่เลื่อน(คดี) รายละเอียด
5 พฤษภาคม 2564 คลิกอ่านรายละเอียด 87 คลิกอ่านรายละเอียด
6 พฤษภาคม 2564 คลิกอ่านรายละเอียด 95 คลิกอ่านรายละเอียด
10 พฤษภาคม 2564 คลิกอ่านรายละเอียด 1 คลิกอ่านรายละเอียด
11 พฤษภาคม 2564 คลิกอ่านรายละเอียด 42 คลิกอ่านรายละเอียด
12 พฤษภาคม 2564 คลิกอ่านรายละเอียด 96 คลิกอ่านรายละเอียด
13 พฤษภาคม 2564 คลิกอ่านรายละเอียด 79 คลิกอ่านรายละเอียด
14 พฤษภาคม 2564 คลิกอ่านรายละเอียด 1 คลิกอ่านรายละเอียด
17 พฤษภาคม 2564 คลิกอ่านรายละเอียด 102 คลิกอ่านรายละเอียด
18 พฤษภาคม 2564 คลิกอ่านรายละเอียด 129 คลิกอ่านรายละเอียด
19 พฤษภาคม 2564 คลิกอ่านรายละเอียด 88 คลิกอ่านรายละเอียด
20 พฤษภาคม 2564 คลิกอ่านรายละเอียด 71 คลิกอ่านรายละเอียด
21 พฤษภาคม 2564 คลิกอ่านรายละเอียด 65 คลิกอ่านรายละเอียด
24 พฤษภาคม 2564 คลิกอ่านรายละเอียด 68 คลิกอ่านรายละเอียด
25 พฤษภาคม 2564 คลิกอ่านรายละเอียด 77 คลิกอ่านรายละเอียด
27 พฤษภาคม 2564 คลิกอ่านรายละเอียด 36 คลิกอ่านรายละเอียด
  รวม 1,037  

 

ตารางการเลื่อนนัดพิจารณาคดีจัดการพิเศษ
เดือน เมษายน 2564

วันนัดพิจารณาคดี เลื่อนนัดพิจารณาคดีเป็น จำนวนที่เลื่อน(คดี) รายละเอียด
19 เมษายน 2564 12 กรกฏาคม 2564 118 คลิกอ่านรายละเอียด
20 เมษายน 2564 13 กรกฏาคม 2564 127 คลิกอ่านรายละเอียด
26 เมษายน 2564 19 กรกฏาคม 2564 61 คลิกอ่านรายละเอียด
27 เมษายน 2564 คลิกอ่านรายละเอียด 149 คลิกอ่านรายละเอียด
28 เมษายน 2564 คลิกอ่านรายละเอีย 87 คลิกอ่านรายละเอียด
29 เมษายน 2564 คลิกอ่านรายละเอียด 76 คลิกอ่านรายละเอียด
  รวม 618