ศาลล้มละลายกลาง
Central Bankruptcy Court

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลล้มละลายกลาง

ตารางการเลื่อนนัดพิจารณาคดีจัดการพิเศษ

ตารางการเลื่อนนัดพิจารณาคดีจัดการพิเศษ
เดือน พฤษภาคม 2564
คลิกดูรายละเอียด

วันนัดพิจารณาคดี เลื่อนนัดพิจารณาคดีเป็น จำนวนที่เลื่อน(คดี) รายละเอียด
5 พฤษภาคม 2564 คลิกอ่านรายละเอียด 87 คลิกอ่านรายละเอียด
6 พฤษภาคม 2564 คลิกอ่านรายละเอียด 95 คลิกอ่านรายละเอียด
10 พฤษภาคม 2564 คลิกอ่านรายละเอียด 1 คลิกอ่านรายละเอียด
11 พฤษภาคม 2564 คลิกอ่านรายละเอียด 42 คลิกอ่านรายละเอียด
12 พฤษภาคม 2564 คลิกอ่านรายละเอียด 96 คลิกอ่านรายละเอียด
13 พฤษภาคม 2564 คลิกอ่านรายละเอียด 79 คลิกอ่านรายละเอียด
14 พฤษภาคม 2564 คลิกอ่านรายละเอียด 1 คลิกอ่านรายละเอียด
17 พฤษภาคม 2564 คลิกอ่านรายละเอียด 102 คลิกอ่านรายละเอียด
18 พฤษภาคม 2564 คลิกอ่านรายละเอียด 129 คลิกอ่านรายละเอียด
19 พฤษภาคม 2564 คลิกอ่านรายละเอียด 88 คลิกอ่านรายละเอียด
20 พฤษภาคม 2564 คลิกอ่านรายละเอียด 71 คลิกอ่านรายละเอียด
21 พฤษภาคม 2564 คลิกอ่านรายละเอียด 65 คลิกอ่านรายละเอียด
24 พฤษภาคม 2564 คลิกอ่านรายละเอียด 68 คลิกอ่านรายละเอียด
25 พฤษภาคม 2564 คลิกอ่านรายละเอียด 77 คลิกอ่านรายละเอียด
27 พฤษภาคม 2564 คลิกอ่านรายละเอียด 36 คลิกอ่านรายละเอียด
  รวม 1,037  

 

ตารางการเลื่อนนัดพิจารณาคดีจัดการพิเศษ
เดือน เมษายน 2564
คลิกดูรายละเอียด

วันนัดพิจารณาคดี เลื่อนนัดพิจารณาคดีเป็น จำนวนที่เลื่อน(คดี) รายละเอียด
19 เมษายน 2564 12 กรกฏาคม 2564 118 คลิกอ่านรายละเอียด
20 เมษายน 2564 13 กรกฏาคม 2564 127 คลิกอ่านรายละเอียด
26 เมษายน 2564 19 กรกฏาคม 2564 61 คลิกอ่านรายละเอียด
27 เมษายน 2564 คลิกอ่านรายละเอียด 149 คลิกอ่านรายละเอียด
28 เมษายน 2564 คลิกอ่านรายละเอีย 87 คลิกอ่านรายละเอียด
29 เมษายน 2564 คลิกอ่านรายละเอียด 76 คลิกอ่านรายละเอียด
  รวม 618  

 

ตารางการเลื่อนนัดพิจารณาคดีจัดการพิเศษ
เดือน กุมภาพันธ์ 2564
คลิกดูรายละเอียด

วันนัดพิจารณาคดี เลื่อนนัดพิจารณาคดีเป็น จำนวนที่เลื่อน(คดี) รายละเอียด
1 กุมภาพันธ์ 2564 17 พฤษภาคม 2564 56 คลิกอ่านรายละเอียด
2 กุมภาพันธ์ 2564 18 พฤษภาคม 2564 87 คลิกอ่านรายละเอียด
8 กุมภาพันธ์ 2564 24 พฤษภาคม 2564 45 คลิกอ่านรายละเอียด
9 กุมภาพันธ์ 2564 25 พฤษภาคม 2564 67 คลิกอ่านรายละเอียด
15 กุมภาพันธ์ 2564 31 พฤษภาคม 2564 79 คลิกอ่านรายละเอียด
16 กุมภาพันธ์ 2564 1 มิถุนายน 2564 66 คลิกอ่านรายละเอียด
22 กุมภาพันธ์ 2564 7 มิถุนายน 2564 57 คลิกอ่านรายละเอียด
23 กุมภาพันธ์ 2564 8 มิถุนายน 2564 48 คลิกอ่านรายละเอียด
  รวม 505  

หมายเหตุ : ศาลจะมีหมายนัดแจ้งให้ทราบอีกครั้ง

 

ตารางการเลื่อนนัดพิจารณาคดีจัดการพิเศษ
เดือน มกราคม 2564

คลิกดูรายละเอียด

วันนัดพิจารณาคดี เลื่อนนัดพิจารณาคดีเป็น จำนวนที่เลื่อน(คดี) รายละเอียด
11 มกราคม 2564 คลิกดูรายละเอียด 113 คลิกอ่านรายละเอียด
12 มกราคม 2564 คลิกดูรายละเอียด 157 คลิกอ่านรายละเอียด
18 มกราคม 2564 19 เมษายน 2564 88 คลิกอ่านรายละเอียด
19 มกราคม 2564 20 เมษายน 2564 83 คลิกอ่านรายละเอียด
25 มกราคม 2564 26 เมษายน 2564 59 คลิกอ่านรายละเอียด
26 มกราคม 2564 27 เมษายน 2564 72 คลิกอ่านรายละเอียด
  รวม 572  

หมายเหตุ : ศาลจะมีหมายนัดแจ้งให้ทราบอีกครั้ง