ศาลล้มละลายกลาง
Central Bankruptcy Court

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลล้มละลายกลาง

ตารางการเลื่อนนัดพิจารณาคดีจัดการพิเศษ

ตารางการเลื่อนนัดพิจารณาคดีจัดการพิเศษ
เดือน มกราคม 2564

คลิกดูรายละเอียด

วันนัดพิจารณาคดี เลื่อนนัดพิจารณาคดีเป็น จำนวนที่เลื่อน(คดี)  
11 มกราคม 2564 คลิกดูรายละเอียด 113 คลิกดูรายละเอียด
12 มกราคม 2564 คลิกดูรายละเอียด 157 คลิกดูรายละเอียด
18 มกราคม 2564 19 เมษายน 2564 88 คลิกดูรายละเอียด
19 มกราคม 2564 20 เมษายน 2564 83 คลิกดูรายละเอียด
25 มกราคม 2564 26 เมษายน 2564 59 คลิกดูรายละเอียด
26 มกราคม 2564 27 เมษายน 2564 72 คลิกดูรายละเอียด
  รวม 572  

หมายเหตุ : ศาลจะมีหมายนัดแจ้งให้ทราบอีกครั้ง

 

ตารางการเลื่อนนัดพิจารณาคดีจัดการพิเศษ
เดือน กุมภาพันธ์ 2564
คลิกดูรายละเอียด

วันนัดพิจารณาคดี เลื่อนนัดพิจารณาคดีเป็น จำนวนที่เลื่อน(คดี)  
1 กุมภาพันธ์ 2564 17 พฤษภาคม 2564 56 คลิกดูรายละเอียด
2 กุมภาพันธ์ 2564 18 พฤษภาคม 2564 87 คลิกดูรายละเอียด
8 กุมภาพันธ์ 2564 24 พฤษภาคม 2564 45 คลิกดูรายละเอียด
9 กุมภาพันธ์ 2564 25 พฤษภาคม 2564 67 คลิกดูรายละเอียด
15 กุมภาพันธ์ 2564 31 พฤษภาคม 2564 79 คลิกดูรายละเอียด
16 กุมภาพันธ์ 2564 1 มิถุนายน 2564 66 คลิกดูรายละเอียด
22 กุมภาพันธ์ 2564 7 มิถุนายน 2564 57 คลิกดูรายละเอียด
23 กุมภาพันธ์ 2564 8 มิถุนายน 2564 48 คลิกดูรายละเอียด
  รวม 505  

หมายเหตุ : ศาลจะมีหมายนัดแจ้งให้ทราบอีกครั้ง