ศาลล้มละลายกลาง
Central Bankruptcy Court
image

ศาลล้มละลายกลาง

ร่าง ประกวดราคาซื้อระบบบันทึกคำพยานด้วยภาพและเสียง พร้อมติดตั้ง(12 ระบบ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

image เอกสารแนบ