ศาลล้มละลายกลาง
Central Bankruptcy Court
image

ศาลล้มละลายกลาง

ประกาศศาลล้มละลายกลาง เรื่อง ประกวดราคาซื้อชุดเครื่องเสียงห้องประชุม ขนาด ๑๑ ที่นั่ง พร้อมอุปกรณ์ฯ และ ชุดเครื่องเสียงห้องประชุม ขนาด ๒๔ ที่นั่ง พร้อมอุปกรณ์ฯ

image เอกสารแนบ