ศาลล้มละลายกลาง
Central Bankruptcy Court
image

ศาลล้มละลายกลาง

ประกาศศาลล้มละลายกลาง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชุดเครื่องเสียงห้องประชุม ขนาด ๑๑ ที่นั่ง ฯ และ ชุดเครื่องเสียงห้องประชุม ขนาด ๒๕ ที่นั่ง ฯ

image เอกสารแนบ