ศาลล้มละลายกลาง
Central Bankruptcy Court
image

ศาลล้มละลายกลาง

ประกาศศาลล้มละลายกลาง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องพิจารณาคดี ห้องประชุม ห้องสันทนาการและห้องทํางานผู้บริหารศาลล้มละลายกลางด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

image เอกสารแนบ