ศาลล้มละลายกลาง
Central Bankruptcy Court
image

ศาลล้มละลายกลาง

ตารางการเลื่อนนัดคดีฟังคำพิพากษาหรือคำสั่งศาลล้มละลายกลาง

ตารางการเลื่อนนัดคดีฟังคำพิพากษาหรือคำสั่งศาลล้มละลายกลาง
เดือน กรกฎาคม 2564

วันนัดพิจารณาคดี จำนวนที่เลื่อน(คดี) รายละเอียด
21 กรกฎาคม 2564 1 คลิกอ่านรายละเอียด
รวม 1  

เดือน เมษายน 2564

วันนัดพิจารณาคดี จำนวนที่เลื่อน(คดี) รายละเอียด
21 เมษายน 2564 8 คลิกอ่านรายละเอียด
22 เมษายน 2564 9 คลิกอ่านรายละเอียด
23 เมษายน 2564 1 คลิกอ่านรายละเอียด
28 เมษายน 2564 8 คลิกอ่านรายละเอียด
29 เมษายน 2564 12 คลิกอ่านรายละเอียด
30 เมษายน 2564 1 คลิกอ่านรายละเอียด
รวม 39