Accessibility Tools

ศาลล้มละลายกลาง
Central Bankruptcy Court
ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรม
## วันที่ 23 เมษายน ๒๕๖๗ ศาลล้มละลายกลางมีคำสั่งให้ฟื้นฟูกิจการของ บริษัท เจเคเอ็น โกลบอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ลูกหนี้ โดยตั้งบริษัท เจเคเอ็น โกลบอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ลูกหนี้ เป็นผู้บริหารชั่วคราวภายใต้การกำกับดูแลของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์จนกว่าจะมีการตั้งผู้ทำแผน ##
เมนู

 

        

                                          

 

 

    
 

                        

 

            

แนะนำศาลล้มละลายกลาง

ยุติธรรมคือ?

   

ข่าวประกวดราคาศาลล้มละลายกลาง

บริการประชาชน
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image