ศาลล้มละลายกลาง
Central Bankruptcy Court
News
กลุ่มงานวิชาการและแผนงานโครงการ ขอเชิญข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้าง เข้ารับการอบรมตามโครงการเสริมสร้างการถ่ายทอดความรู้ภายในองค์กรของบุคลากรศาลล้มละลายกลาง (KM) หัวข้อ "ความรู้เกี่ยวกับการจ่ายคืนเงินประกันค่าใช้จ่ายในคดีที่ค้างจ่าย" ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวในศาลล้มละลายกลาง ประกาศศาลล้มละลายกลางเรื่อง แก้ไขวันเปิดทำการศาลในวันหยุดราชการ เดือนธันวาคม ๒๕๖๒ ศาลล้มละลายกลางเข้าร่วมกิจกรรมน้อมรำลึก ในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องใน “วันพระบิดาแห่งฝนหลวง” คำแนะนำของประธานศาลฎีกาเกี่ยวกับบัญชีเกณฑ์มาตรฐานกลางหลักประกันการปล่อยชั่วคราวผู้ต้องหาหรือจำเลย พ.ศ. 2547 ฯ

ข่าวประกวดราคาศาลล้มละลายกลาง

บริการประชาชน
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image