ศาลล้มละลายกลาง
Central Bankruptcy Court
News
ตรวจสอบวันนัดทุกคดีคลิกที่นี่

----------------------------------------------------------------

ปรับปรุงข้อมูลวันนัดพิจารณาล่าสุด วันที่ 8 เมษายน 2563 เวลา 15.00 น.

         นัดพิจารณาเดิม                      วันนัดพิจารณาใหม่ทั้งหมด

วันนัดพิจารณาใหม่คดีที่มีนัดครั้งแรก

(คดีจัดการพิเศษ) 

วันอังคารที่ 7  เมษายน 2563 คลิกรายละเอียด วันจันทร์ที่ 13 กรกฎาคม 2563
วันพุธที่ 8  เมษายน 2563 คลิกรายละเอียด  
วันพฤหัสบดีที่  9 เมษายน 2563 คลิกรายละเอียด  
     
วันจันทร์ที่ 20  เมษายน 2563 คลิกรายละเอียด วันอังคารที่ 14 กรกฎาคม 2563
วันอังคารที่ 21  เมษายน 2563 คลิกรายละเอียด วันจันทร์ที่ 20 กรกฎาคม 2563
วันพุธที่ 22  เมษายน 2563 คลิกรายละเอียด  
วันพฤหัสบดีที่  23 เมษายน 2563 คลิกรายละเอียด  
วันศุกร์ที่ 24  เมษายน 2563 คลิกรายละเอียด  
     
วันจันทร์ที่ 27  เมษายน 2563 คลิกรายละเอียด วันอังคารที่ 21 กรกฎาคม 2563
วันอังคารที่ 28  เมษายน 2563 คลิกรายละเอียด วันจันทร์ที่ 27 กรกฎาคม 2563
วันพุธที่ 29  เมษายน 2563 คลิกรายละเอียด  
วันพฤหัสบดีที่ 30 เมษายน 2563 คลิกรายละเอียด  
วันศุกร์ที่ 1  พฤษภาคม 2563 คลิกรายละเอียด  
     
วันพุธที่ 6  พฤษภาคม 2563 คลิกรายละเอียด  
วันพฤหัสบดีที่ 7 พฤษภาคม 2563 คลิกรายละเอียด  
วันศุกร์ที่ 8  พฤษภาคม 2563 คลิกรายละเอียด  
     
วันอังคารที่ 12  พฤษภาคม 2563 คลิกรายละเอียด วันจันทร์ที่ 3 สิงหาคม 2563
วันพุธที่ 13  พฤษภาคม 2563 คลิกรายละเอียด  
วันพฤหัสบดีที่ 14 พฤษภาคม 2563 คลิกรายละเอียด  
วันศุกร์ที่ 15  พฤษภาคม 2563 คลิกรายละเอียด  
     
วันจันทร์ที่ 18  พฤษภาคม 2563 คลิกรายละเอียด วันอังคารที่ 4 สิงหาคม 2563
วันอังคารที่ 19  พฤษภาคม 2563 คลิกรายละเอียด วันจันทร์ที่ 10 สิงหาคม 2563
วันพุธที่ 20  พฤษภาคม 2563 คลิกรายละเอียด  
วันพฤหัสบดีที่ 21 พฤษภาคม 2563 คลิกรายละเอียด  
     
วันจันทร์ที่ 25  พฤษภาคม 2563 คลิกรายละเอียด วันอังคารที่ 11 สิงหาคม 2563
วันอังคารที่ 26  พฤษภาคม 2563 คลิกรายละเอียด วันจันทร์ที่ 17 สิงหาคม 2563
วันพุธที่ 27  พฤษภาคม 2563 คลิกรายละเอียด  
วันพฤหัสบดีที่ 28 พฤษภาคม 2563 คลิกรายละเอียด  
     

 

หากตรวจสอบไม่พบหมายเลขคดี กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ศาลล้มละลายกลาง โทรศัพท์ 0 2141 1628 ,  0 2141 1514 , 0 2141 1561 -2

 

 

 

 

 

D-Court หรือ ศาลดิจิทัล คืออะไร

ยุติธรรมคือ?

แบบ4

  

   

BigBig

ข่าวประกวดราคาศาลล้มละลายกลาง

บริการประชาชน
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image